Disclaimer

WOZwet.nl verleent u toegang tot de website www.wozwet.nl inclusief alle teksten, media en functionaliteiten. Alle inhoud op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. WOZwet.nl kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of andere aansprakelijkheid door het gebruik van deze website. Al het auteursrechtelijk materiaal dat op deze website wordt aangeboden mag niet worden verspreid of commercieel gebruikt zonder toestemming van WOZwet.nl. Deze website is geheel vrijblijvend en vormt geen aanbod om uw aanmelding te accepteren, overeenkomsten worden alleen gesloten bij acceptatie van uw volledige aanmelding met inachtneming van de algemene voorwaarden. Deze disclaimer kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling aangepast worden.