Privacy beleid

Wij vinden uw privacy enorm belangrijk, we voldoen daarom niet alleen aan de wetgeving maar we gaan nog een stapje verder. Op deze pagina leggen we u graag uit hoe we met uw privacy omgaan, we proberen dat op een zo simpel en duidelijk mogelijke manier te doen. Mocht u toch nog vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op, we beantwoorden dan al uw vragen.

1. Onze identiteit

WOZwet.nl, geregistreerd onder kamer van koophandel nummer 73971200 te Eindhoven met belastingnummer NL859728614B01 gevestigd te Ijselstraat 7, 5347KG te Oss. WOZwet.nl heeft als bedrijfsdoel het ondersteunen in uw zaak tegen de WOZ waarde in de ruimste zin van het woord.

2. Gegevensverzameling

Wij verzamelen onder andere de volgende gegevens van u

 • Uw voor en achternaam
 • Uw adres gegevens
 • Uw E-mail adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP-adres
 • Alle gegevens met betrekking tot uw woning zoals deze nodig is voor onze dienstverlening
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt
 • Uw activiteit op onze website (anoniem)

3. Doel gegevensverzameling

Alle gegevens die wij van u en uw woning verzamelen hebben het doel om met u te communiceren of om onze taken met betrekking tot de WOZ waarde uit te voeren. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. We zullen echter nooit uw gegevens verkopen of gebruiken voor andere commerciële doeleinden anders dan onze hoofdtaak, namelijk: de WOZ waarde. Wij verzamelen uitsluitend noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

4. Gegevensverwerking

Alle gegevens die wij verzamelen worden op een bepaalde manier verwerkt. Uw gegevens worden verwerkt door en opgeslagen op verschillende cloud platvormen. Gegevens die u ons per mail stuurt, worden verwerkt door uw en onze mail service provider en gegevens die u via bijvoorbeeld whatsapp of messenger verstuurt worden ook verwerkt door deze platvormen. De uiteindelijke ontvanger van alle gegevens is WOZwet.nl, niemand anders dan diegene die in dienst zijn of werken voor WOZwet.nl komen in aanraking met uw gegevens. Voor het uitvoeren van onze dienstverlening worden delen van de verzamelde gegevens gedeeld met de gemeente, bijvoorbeeld in het bezwaarschrift.

5. Gegevens beveiliging

Wij gebruiken de nieuwst mogelijke technieken om uw gegevens te beschermen en beveiligen. Alle gegevens die u via onze website verzend worden automatisch versleuteld en beveiligd door middel van het SSL certificaat. Wij nemen alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en overige vormen van cyber crime tegen te gaan. Mocht er onverhoopt toch een beveiligingsrisico zijn vastgesteld, dan zullen wij deze direct dichten en u daarvan op de hoogte stellen.

6. Uw rechten

 • U heeft het recht op inzage op alle gegevens die wij over u hebben verzameld
 • U heeft het recht op rectificatie van foutieve gegevens
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen
 • U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens stop te zetten

Wilt u gebruik van een van deze rechten maken of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.